Drop-in

I samband med försäljningen till oss så vägs och kontrolleras metallen och du som kund får en nota från oss som beskriver affären. På notan står vikten och priset per gram som vi betalar dig.

I händelse att Kaplans värderingsman uppskattar värdet på föremålet till betydligt högre än guldvärdet informeras kunden om detta. I sammanhanget kommer kunden att föreslås alternativa säljmetoder för att uppnå högsta möjliga pris.