Inlämning

Som säljare måste du kunna legitimera dig och kunna ange hur du har kommit i besittning av metallen.

Du ansvarar för att du är ägare av inlämnade föremål och äger oinskränkt rätt att sälja inlämnade föremål. Du svarar vidare för att inlämnade föremål inte belastas av någon inskränkning i form av äganderättsförbehåll, panträtt eller liknande belastningar.

Om inlämning till Kaplans Ädelmetall sker av annan person än föremålets ägare krävs att denne person kan uppvisa erforderlig fullmakt eller annan behörighet att sälja inlämnade föremål.