Värdering

I samband med försäljningen till oss så vägs och kontrolleras metallen och du som kund får en nota från oss som beskriver affären. På notan står vikten och priset per gram som vi betalar dig.

Om Kaplans värderingsman uppskattar värdet på föremålet till betydligt högre än guldvärdet informeras kunden om detta. Vi föreslår i sådana fall alternativa säljmetoder för att uppnå högsta möjliga pris.