Auktion

Auktion kan ge bäst betalt.

Du vill sälja ett föremål som vid värdering visar sig vara extra attraktivt på marknaden. Du väljer att lämna in det på auktion vilket ger dig chansen att få riktigt bra betalt