Polistillstånd

För att få bedriva verksamhet med inköp av värdeföremål i Sverige krävs tillstånd av polismyndigheten.

Kaplans Ädelmetall har polistillstånd A167.971/2023

Kaplans Ädelmetall har också lagstadgad skyldighet att regelbundet skicka information om inköpta föremål till polismyndigheten. Vi har även en skyldighet att behålla föremålen i 30 dagar från inköp tills de får säljas vidare eller modifieras på något sätt. Polisen har möjlighet att när som helst beslagta föremål som förekommer i polisutredning.

loader icon