Investeringsmynt

Har du gamla mynt och/eller mynt som innehåller ädel metall, så är Kaplans Ädelmetall intresserade av att köpa.